^ Back to Top

Štrnásta nedeľa cezročnom období "A" (7. - 13. 7. 2014)

Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa, Rozáliu a Vojtecha
Streda 18.00 hod.   + Ignáca a Margitu
Štvrtok 18.00 hod.   poďakovanie za 60. rokov života
Piatok 11.00 hod.   + Frydolína, Ľudovíta a Annu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 15.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   + Miroslava
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jána, Jaroslava a Pavla

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno č. d. 1 - 39

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním. 

V sobotu od 13.00 hod. sa uskutoční FARFEST, všetci ste pozvaní. 

V sobotu o 15.00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Ladislav Brezáni a Mária Nemčeková.

Ďakujeme za účasť pri sv. zmierenia.

Zbierka na dobročinné dielo Sv. Otca bola 415,01 eur.

Pane, pomôž mi u Teba hľadať odpočinok pre dušu.