^ Back to Top

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A" (30. 6. - 6. 7. 2014)

Nedeľa Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť, "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Návšteva Panny Márie - sviatok
Štvrtok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Piatok féria
Sobota Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov - slávnosť
Nedeľa Štrnásta nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Zdena
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa a Annu
Streda 18.00 hod.   + Jána a Máriu
Štvrtok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Karola
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 hod.   za zdravie
  11.00 hod.   na úmysel
  17.15 hod.   sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Gašpara

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši Trstena

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 - dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu je fatimské stretnutie o 17.15 hod. sv. ruženec a o 18.00 hod. sv. omša + katechéza s otcom biskupom Tomášom.

Pane, urob ma takým, akým ma chceš mať Ty.