^ Back to Top

Najsvätejšej Trojice "A" (16.-22. 6. 2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Navsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Milana, Máriu a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Ladislava, Alojziu, syna a dcéry
18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Štefana, sestry a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   o Božiu pomoc pri pôrode
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (440-480)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Ignáca a Štefániu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Paulínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č.d. 440-480

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V stredu o 11.00 hod. je celoslovenské stretnutie onkologických pacientov so sv. omšou.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok. Oltáriky poprosíme dolná časť ku procesii, ktorá bude po sv. omši, za priaznivého počasia. Prosím deti, aby ste si nazbierali kvietky na procesiu.

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

Všetkým vám, ktorý ste sa pričinili o prípravu a priebeh zmierenej a odprosujúcej púte ku Najsvätejšej Trojici, ďakujeme.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...