^ Back to Top

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A" (9.-15. 6. 2014)

Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Antona Paduánského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Štefana, Cecíliu a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 18.00 hod.   + Petra
Streda 11.00 hod.   + Jána a Antona
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   Štefana, Žofiu a Jozefa
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Jána a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 11.00 hod.   privítanie pútnikov
  16.00 hod.   sv. spoveď
  18.00 hod.   slávnostná sv. omša
  22.00 hod.   sv. omša pre mladých  celonočná adorácia
Nedeľa 6.00 hod.   + Karola a Veroniku
  9.30 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   slávnostná sv. omša
  16.00 hod.   poďakovanie za skončenie školy

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po fatimskej sv. omši od č.d. 400-439

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich je vo sv. omši v pondelok v kostole. 

Dnes sa končí veľkonočné obdobie, pokračuje obdobie, pokračuje obdobie cez rok. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

V sobotu a v nedeľu je púť k Najsv. Trojici (plagát na stiahnutie).

Duchu Svätý príď, Duchu Svätý príď, Duchu Svätý príď.