^ Back to Top

Siedma veľkonočná nedeľa, "A" (2. - 8. 6. 2014)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 7. veľkonočnej nedeli
Utorok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda po 7. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Vendelína a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Sebastiána a Cecíliu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jána a Antóniu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Antona, Agnesu a Máriu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (360-399)
Sobota 17.15 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za dožitých 50. rokov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Karola a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po fatimskej sv. omši od č.d. 360 - 399

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich je vo sv. omši v pondelok v kostole. Slávnosť prvého sv. prijímania bude na budúcu nedeľu o 11.00 hod.

V prosebných dňoch budeme prosiť o požehnanie úrody, pre nás bude piatok.

Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Dnes po druhej sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 - dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Budúci týždeň sú prosebné dni za duchovné povolania. Výzva napodporu petície.

Pane, ďakujem Ti, že si ma utvoril tak zázračne.