^ Back to Top

Šiesta veľkonočná nedeľa, "A" (26.5 - 1. 6. 2014)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Nanebovystúpenie Pána - slávnosť
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Boženu a rodičov
Utorok 11.00 hod.   + Vendelína, Veroniku a Viktora
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jozefa a Teréziu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Tibora
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Mikuláša a Annu, rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (320-359)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za dožitých 50. rokov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Karola a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č.d. 320 - 359

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich je po sv. omši v pondelok v kostole.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, sv. omša o 18.00 hod. bude na kalvárii, záleží na počasí.

V prosebných dňoch budeme prosiť o požehnanie úrody, pre nás bude piatok.

Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

Pane, daj mi vytrvalosť v dobrom, aby som denne spoznával(a) Tvoju blízkosť a úžasnú lásku ku mne.