^ Back to Top

Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A" (12. - 18. 5. 2014)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 4. veľkonočnej nedeli
Utorok Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - spomienka
Streda Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
Piatok sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Karolínu a Žofiu
Utorok 11.00 hod.   + Ignáca, Filipínu a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Pavla a Valériu, rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Alojza a Uršuľu, rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Juraja a Uršuľu, rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za 60 rokov života
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Štefana, Vilmu a Elenu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č.d. 240-279

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich je po sv. omši v pondelok v kostole.

Prebieha týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Dnešnú nedeľu je zbierka na seminár.

Pane, veď ma tak, aby som sa neodtúlal od Teba ani na chvíľu svojho života.