^ Back to Top

Tretia veľkonočná nedeľa, "A" (5. - 11. 5. 2014)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, "A"
Pondelok   po 3. veľkonočnej nedeli
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Viktora a Štefániu
  18.00 hod.   + Jozefínu a Františka
Utorok 11.00 hod.   za zdravie pre Veroniku
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Ondreja a Alojziu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Jozefa a Jozefínu
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Evu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 10.00 hod.   Misijná púť detí
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Antona

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 17.00 hod. č.d. 200-239

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Po druhej sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich je po sv. omši v pondelok v kostole.

Začíname týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

Pane, pomôž mi byť vnímavým a milujúcim človekom.