^ Back to Top

Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, "A" (28. 4. - 4. 5. 2014)

Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Piatok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Vincenta a Zuzanu, rodičov
Utorok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Júliusa, rodičov a súrodencov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Ľudovíta, Ireneja a Veroniku
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (160-199)
Sobota 17.15 hod.   Fatimský ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jozefa a Emíliu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 7.30 hod.h č.d. 160-199

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 - dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Dnes sa končí veľkonočná oktáva. Na Boží hrob sme vyzbierali 772,89 Eur.

V sobotu od 9.00 hod. začína program celoslovenského Medžugorského stretnutia v Bazilike. O 17.15 hod. je fatimský ruženec, o 18.00 hod. je sv. omša s otcom biskupom Tomášom.

Pane, nauč ma bezhranične Ti dôverovať.