Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A" (21. - 27. 4. 2014)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný  štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota Veľkonočná sobota
Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   + kňaza Pavla
  16.00 hod.   za záchranu manželstva
Utorok 11.00 hod.   + Vincenta a Máriu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Silviu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Františka
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Štefana a Margitu
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (120-159)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Ondreja, Apolóniu, Michala a Silvestra
  11.00 hod.   za hasičov
  16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. obradoch č.d. 120-159

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes o 14.00 hod. budú Vešpery. Dnes je veľkonočná ofera.

Na budúcu nedeľu je púť hasičov.

Ďakujeme za modlitby a obety, pomoc a účasť pri slávení Veľkej Noci.

Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

Free Joomla templates by Ltheme