slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A" (21. - 27. 4. 2014)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný  štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota Veľkonočná sobota
Nedeľa Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   + kňaza Pavla
  16.00 hod.   za záchranu manželstva
Utorok 11.00 hod.   + Vincenta a Máriu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Silviu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Františka
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Štefana a Margitu
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (120-159)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Ondreja, Apolóniu, Michala a Silvestra
  11.00 hod.   za hasičov
  16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. obradoch č.d. 120-159

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes o 14.00 hod. budú Vešpery. Dnes je veľkonočná ofera.

Na budúcu nedeľu je púť hasičov.

Ďakujeme za modlitby a obety, pomoc a účasť pri slávení Veľkej Noci.

Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme