^ Back to Top

Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána "A" (14. - 20. 4. 2014)

Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána, "A"
Pondelok   Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Jozefa a Annu
Utorok 11.00 hod.   + Štefana, Vincenta a Alojziu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Michala
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.   na úmysel
Piatok 10.00 hod.   Krížová cesta na Kalvárii
  16.00 hod.   Obrady Veľkého Piatku
Sobota 8.00 hod.   Ranné chvály
  19.30 hod.   Vigília Bielej soboty
Nedeľa 7.30 hod.   + Pavlínu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. obradoch č.d. 80-119

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Dnes pobožnosť krížovej cesty bude o 14.00 hod. na kalvárii. O 17.00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare, taktiež bude stretnutie hasičov v kostole.

Spoločná sv. spoveď bude u nás 14. apríla od 17.00 hod.

Stretnutie lektorov, žalmistov bude v stredu vo fare.

V nedeľu je veľkonočná ofera. 

Sväté dni nás pozývajú ticho bdieť s Ježišom.