^ Back to Top

Program liturgických slávení a pobožností roku 2022

15. 4. 2022 KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII o 10:00 h.
1. 5. 2022 Púť hasičov, sv. omša o 10:30 h.
7. 5. 2022 Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
14. 5. 2022 Púť deti (eRko)
28. 5. 2022 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej
4. 6. 2022 Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
11. 6. 2022 Púť Najsvätejšej Trojice, sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
12. 6. 2022 Púť Najsvätejšej Trojice, nedeľa o 09:45 h. posvätný ruženec, o 10:30 h. sv. omša
2. 7. 2022 Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
24. 7. 2022 Púť k sv. Anne na Hôrkach o 09:45 h. posvätný ruženec, o 10:30 h. sv. omša
6. 8. 2022 Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
3. 9. 2022 Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
4. 9. 2022 Púť k Panne Márii Frívaldskej, nedeľa o 09:45h. posvätný ruž., o 10:30 h. sv. omša
14. 9. 2022 Krížová cesta a sv. omša na kalvárii, začiatok o 17:00 h.
1. 10. 2022  Fatimská sobota o 17:00 h. posvätný ruženec, o 18:00 h. sv. omša
25. 12. 2022   Narodenie Pána – Jasličková pobožnosť o 14:00 h.