^ Back to Top

Kalendár podujatí 2018

Kalendár podujatí 2018 vo FARNOSTI RAJECKÁ LESNÁ

17. 3. 2018

Púť za život (bližšie informácie)

29. 4. 2018

Púť Hasičov

29. 4. 2018

Stavanie mája

5. 5. 2018

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

6. 5. 2018

Výstup na Banisko

12. 5. 2018

Detská púť

26. 5. 2018

Púť Najsvätejšej Trojice (sobota) info

27. 5. 2018 

Najsvätejšia Trojica (info)

2. 6. 2018

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

23. 6. 2018

Jánska vatra

16. 6. 2018

Heligónka

22. 6. 2018

Púť onkologických pacientov

5. 7. 2018

Výstup na Kľak

7. 7. 2018

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

21. 7. 2018

FARFEST

28. 7. 2018

Súťaž hasiči

29. 7. 2018

Púť k sv. Anne

4. 8. 2018

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

18. 8. 2018

Deň sv. Hubert PZ Sokol

25. 8. 2018

Deň sv. Hubert Rybná

1. 9. 2018

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

8. 9. 2018

Narodenie Panny Márie - Púť k Panne Márii Frivaldskej

9. 9. 2018

Púť k Panne Márii Frivaldskej 

9. 9. 2018

Obecné hody

6. 10. 2018

Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom

11. 11. 2018

Svätomartinský lampionový sprievod

6. 12. 2018

Sv. Mikuláš

25. 12. 2018

Narodenie Pána - Jasličková pobožnosť

30. 12. 2018

Hokejbalový turnaj