^ Back to Top

Piata pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (7. - 13. 4. 2014)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Jozefa a Emíliu
Streda 11.00 hod.   + Jozefa
Štvrtok 11.00 hod.   + Ondreja a Máriu
Piatok 11.00 hod.   + Mateja a Emíliu
  17.15 hod.   krížová cesta
Sobota 7.30 hod.   za mladých a rodiny (40-79)
Nedeľa 7.30 hod.   + Alojziu, Vladislava a Alojziu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Emila

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši č. d. 40 - 79.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Dnes pobožnosť krížovej cesty bude o 14.00 hod. na kalvárii. Dnes po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 13.45 hod. s požehnaním. O 17.00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare, taktiež bude stretnutie hasičov v kostole.

Na budúcu nedeľu budeme požehnávať bahniatka, nezabudnite si ich priniesť.

Spoločná sv. spoveď bude u nás 14. apríla od 16.00 hod.

Pane, túžim Ti veriť, túžim po úprimnom priateľstve s Tebou.