^ Back to Top

Štvrtá pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (31. 3. - 6. 4. 2014)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 11.00 hod.   + Ignáca
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jozefa a Štefániu, rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Jána a Františku
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  17.15 hod.   krížová cesta
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + z rodiny Kučeríkovej a Imrichovskej

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši č. d. 1-39.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V nedeľu pobožnosť krížovej cesty bude o 14.00 hod. Dnes pobožnosť krížovej cesty bude na kalvárii.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 - dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Pane, dnes túžim šíriť okolo seba posolstvo radosti.