^ Back to Top

Tretia pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (24.-30. 3. 2014)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Zvestovanie Pána - slávnosť
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Miroslava a Ľudmilu
Utorok 11.00 hod.   + Štefana a Paulinu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Vincenta a Františku
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa, Annu a rodičov
  17.15 hod.   krížová cesta
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Ondreja, Štefániu a deti
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Michala, Žofiu, Jána, Annu a bratov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši Trstená.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V nedeľu pobožnosť krížovej cesty bude o 14.00 hod. 

Dnešnú nedeľu je zbierka na charitu.

Pane, nasýť moje srdce svojou láskou a novým životom.