^ Back to Top

Druhá pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (17.-23. 3. 2014)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Boženu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 18.00 hod.   + Vladimíra a rodičov
Streda 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Imricha, Pavlínu, Štefana a Rozáliu
Štvrtok 18.00 hod.   za zdravie pre Štefániu a Margitu
Piatok 11.00 hod.   poďakovanie za dožitých 60. rokov a 80. rokov
  17.15 hod.   krížová cesta
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (440-480)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 440-480.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V nedeľu pobožnosť krížovej cesty bude o 14.00 hod. 

V pondelok po sv. omši je stretnutie farskej rady.

Budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

Pane, prosím ťa, premieňaj ma už dnes na svoj obraz.