^ Back to Top

Prvá pôstna nedeľa v období cez rok, "A" (10. - 16. 3. 2014)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Štefana a rodičov
Utorok 14.00 hod.   pohrebná
Streda 18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok 18.00 hod.   za zomrelých z rodiny
Piatok 11.00 hod.   + Gašpara a Veroniku
  17.15 hod.   krížová cesta
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 7.30 hod.   + Viktora
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za 70. rokov života
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jaroša a Jozefínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 400-439.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V nedeľu pobožnosť krížovej cesty bude o 14.00 hod. 

V piatok máme kántrový deň.

Dnes sa končí obnova misii v našej farnosti. Ďakujem vám za duchovnú a materiálnu pomoc, a že ste si našli čas a boli ochotní otvoriť svoje životy pôsobeniu Božej milosti.

Pane, posilňuj ma, aby som sa v pokušeniach oprel(a) o Teba.