^ Back to Top

Ôsma nedeľa v období cez rok, "A" (3. - 9. 3. 2014)

Nedeľa Ôsma nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda, pôst v celej Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   za zdravie pre Juraja
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   za zdravie pre Veroniku
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Vincenta, Ignáca a Viktora
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Vieru a Ľudmilu
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Šimona, Františku a Milana
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (360-399)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie celej rodiny
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Františku, Gregora a Janu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 360-399.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Od 5. - 9. marca 2014 sa koná v našej farnosti obnova misii. Prosíme o duchovnú a materiálnu pomoc.

Pane, pomôž mi vykročiť na cestu dokonalosti s Tebou.