^ Back to Top

Siedma nedeľa v období cez rok, "A" (24. 2. - 2. 3. 2014)

Nedeľa Siedma nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie - prvá sobota v mesiaci
Nedeľa Ôsma nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Gabriela a Hermínu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   za zdravie pre Veroniku
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Žofiu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Jozefa, Štefana a Pavla
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Ľubomíra a Viktora
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (320-359)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za 60. rokov života
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Petra a Elenu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 320-359.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Pane, pomôž mi vykročiť na cestu dokonalosti s Tebou.