^ Back to Top

Šiesta nedeľa v období cez rok, "A" (17. - 23. 2. 2014)

Nedeľa Šiesta nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Nedeľa Siedma nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Tomáša a Milana
Utorok 18.00 hod.   + Jozefu a Júliu
Streda 18.00 hod.   + Jána
Štvrtok 18.00 hod.   + Jozefa, Štefana a rodičov
Piatok 11.00 hod.   + Mariána a Štefániu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (280-319)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Pavla, Jozefa a Margitu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   poďakovanie za 60. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 280-319.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Pane, nie som dokonalý, ale túžim sa ním stávať deň, čo deň.