^ Back to Top

Piata nedeľa v období cez rok, "A" (10. - 16. 2. 2014)

Nedeľa Piata nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Sv. Školastiky, panny - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metóda, biskupa - patróni diecézy
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Adama a Máriu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Štefana a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   za Božiu pomoc pri skúškach
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.   za zdravie pre Vlastu
Piatok 11.00 hod.   + Vlastimila, Žofiu, Jána, Pavlínu a Janu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Jakuba a Emíliu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Emila

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 240-279.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Pane, pomôž mi byť svetlom, ktoré jasne svieti navôkol.