^ Back to Top

Štvrtá nedeľa v cezročnom období, Obetovanie pána "A" (3. - 9. 2. 2013)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Utorok féria 
Streda Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Štvrtok

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

Piatok féria
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v období cez ro,k "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Filipa, manželku a dcéry
Utorok 11.00 hod.   + Gašpara, Jána a Vendelína
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Tomáša a Evu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Jána, Annu a Miroslava
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (200 - 239)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Vincenta a Veroniku
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 200 - 239 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 - dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Dnes po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť oltárna do 15.00 hod. 

Dnes sa posnažím si spomenúť na svojho Otca krátkymi modlitbami počas celého dňa.