^ Back to Top

Tretia nedeľa v období cez rok, "A" (27. 1. - 2. 2. 2014)

Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Sobota Panny Márie - prvá sobota v mesiaci
Nedeľa Štvrtá nedeľa v období cez rok, Obetovania Pána "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Jána, Teréziu a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Štefana, Pavlínu, Jozefa a Vendelína
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Pavla, Luciu a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Karola, Máriu a Jána
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Mikuláša a Antona
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (160 - 199)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Filipa a rodičov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jána a Veroniku

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 160 - 199.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je pre mladých a rodiny o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu prosím o modlitbu fatimského ruženca pred sv. omšou.

Na budúcu nedeľu bude požehnanie sviec na začiatku sv. omši, nezabudnite si doniesť.

Pane, pomôž mi svietiť svetlom mojej viery a skutkami lásky všetkým bez rozdielu, aby Ťa mohli aj cezo mňa nájsť.