^ Back to Top

Druhá nedeľa v období cez rok, "A" (20.-26. 1. 2014)

Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Jozefa a Annu
Utorok 18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku
Streda 18.00 hod.   + Fridolína a Annu
Štvrtok 18.00 hod.   + Gašpara, Veroniku a Jozefa
Piatok 11.00 hod.   + Blažeja a rodinu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (120-159)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Vojtecha
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za pokoj v rodine

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 120-159.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od 18. do 25. januára 2014 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Pane, pomôž mi byť Tvojím svedkom na tom mieste, kam ma dnes pošleš.