Druhá nedeľa v období cez rok, "A" (20.-26. 1. 2014)

Nedeľa Druhá nedeľa v období cez rok, "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Nedeľa Tretia nedeľa v období cez rok, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Jozefa a Annu
Utorok 18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku
Streda 18.00 hod.   + Fridolína a Annu
Štvrtok 18.00 hod.   + Gašpara, Veroniku a Jozefa
Piatok 11.00 hod.   + Blažeja a rodinu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (120-159)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Vojtecha
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za pokoj v rodine

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 120-159.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od 18. do 25. januára 2014 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Pane, pomôž mi byť Tvojím svedkom na tom mieste, kam ma dnes pošleš.

Free Joomla templates by Ltheme