^ Back to Top

Druhá nedeľa po Narodení Pána, "A" (6. - 12. 1. 2014)

Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána, "A"
Pondelok   Zjavenie Pána - slávnosť
Utorok Féria po zjavení Pána
Streda Féria po zjavení Pána
Štvrtok Féria po zjavení Pána
Piatok Féria po zjavení Pána
Sobota Féria po zjavení Pána
Nedeľa Krst Krista Pána, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Jozefu a Júliu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jána a Pavlínu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.   + Blažeja
Piatok 11.00 hod.   + Miroslava, Vincenta a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Jozefa a Margitu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + za zdravie a Božiu pomoc pre Miloša

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 40-79.

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Dnes bude požehnaná voda, ktorú si môžete zobrať do svojich domácností.

Po druhej sv. omši bude vystavená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Pane, ďakujem Ti, že bdieš nado mnou a staráš sa o mňa.