Štvrtá adventná nedeľa, "A" (23.-29. 12. 2013)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa, "A"
Pondelok   féria po štvrtej adventnej nedeli
Utorok Vigília Narodenie Pána
Streda Narodenie Pána - slávnosť
Štvrtok Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Piatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok
Sobota Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  6.45 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Jozefa a Rozáliu
Utorok 16.00 hod.   na úmysel
  24.00 hod.   na úmysel
Streda 7.30 hod.   poďakovanie za 88. rokov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Máriu
Štvrtok 7.30 hod.   + Štefana rodičov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Štefana
Piatok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Vendelína
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Blažeja a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po druhej sv. omši Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Na Božie narodenie (25. 12. 2013) o 14.00 hod. bude v Bazilike stretnutie pri Jasličkách. Vianočná ofera.

Dobrá novina, deti budú chdiť po koledovaní 26. - 27. 12. 2013. Prosíme o prijatie.

Ďakujeme mamám a otcom za pomoc pri čaji na roráty a upratovaní.

Pane zostaň a nami a žehnaj nás.

Free Joomla templates by Ltheme