Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (11. - 17. 11. 2013)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Martina z Tours - spomienka
Utorok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda féria tridsiateho druhého týždňa
Štvrtok féria tridsiateho druhého týždňa
Piatok féria tridsiateho druhého týždňa
Sobota féria tridsiateho druhého týždňa
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.30 hod.   + Jozefa, Máriu a rodičov
Utorok 18.30 hod.   + Štefana, Cecíliu a rodičov
Streda 18.30 hod.   + Štefana, Jozefu a rodičov
Štvrtok 18.30 hod.   + Františka
Piatok 11.00 hod.   + Michala
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Vincenta a Veroniku
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jána 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po druhej sv. omši č. d. 240 - 279

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare. 

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny o 18.00 hod. Ďakujem za účasť pri sv. spovedi.

V nedeľu pri sv. omšiach bude prednáška proti zavádzaniu sexuálnej výchovy, rodovej rovnosti do škôlok, základných škôl. Prednášajúci je dp. Martin Koleják.

Po sv. omšiach je možnosť diskusie.

 

Pane, nič nie je pre mňa dôležitejšie, ako získať nebo.

 

Free Joomla templates by Ltheme