Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (14. - 20. 10 2013)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho ôsmeho týždňa
Utorok Sv Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Streda féria dvadsiateho ôsmeho týždňa
Štvrtok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Piatok Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Martina a Janku
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa
Streda 18.00 hod.   + Františka, Jozefínu a Zdenku
Štvrtok 18.00 hod.   + Jozefa a Martu
Piatok 11.00 hod.   za Božiu pomoc pri pôrode
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Veroniku a Vincenta
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši č. d. 80 - 119

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare. V pondelok sa modlia ruženec šiestaci.

V piatok pozývame na sv. omšu mladých a rodiny o 18.00 hod. 

Prosíme o účasť na modlitbe sv. ruženca, zajtra sa modlia ruženec piataci.

Pane, všetkých, ktorí prinášajú Tvoju lásku.

Free Joomla templates by Ltheme