^ Back to Top

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (7. - 13. 10. 2013)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Ružencovej Panny Márie - spomienka
Utorok féria dvadsiateho siedmeho týždňa
Streda féria dvadsiateho siedmeho týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho siedmeho týždňa
Piatok Výročie posviacky Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
   18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Michala, Silvestra a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jozefu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.   + Karola, Jána a Máriu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Štefániu a Ondreja
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši č. d. 40 - 79

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pozývame na sv. omšu mladých a rodiny o 18.00 hod. 

Ďakujeme za účasť pri sviatosti zmierenia.

Prosíme o účasť na modlitbe sv. ruženca, zajtra sa modlia ruženec piataci.

Pane, posilni moju vieru, aby som ti dôveroval vo všetkom.