^ Back to Top

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (1. - 6. 10. 2013)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Sv. Terézie z Lusieux, panny a učiteľky Cirkvi
Streda Sv. anjelov strážcov - spomienka
Štvrtok féria dvadsiateho šiestého týždňa
Piatok Sv. Františka Assiského - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
   18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Štefana, Barboru a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Šimona, Máriu a Štefániu
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Gabriela, Hermínu a synov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 15.30 hod.   sobášna
  17.15 hod.   sv. ruženec
  18.00 hod.   sv omša s otcom biskupom
Nedeľa 7.30 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši č. d. 1 - 39

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pozývame na sv. omšu mladých a rodiny o 18.00 hod. 

Sviatosť zmierenia:

  • deti - streda od 16.30 hod.,
  • mladí - štvrtok a piatok od 17.00 hod.,
  • dospelí - každý deň pred sv. omšou,
  • ku chorým - štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V pondelky sa budú ruženec modliť žiaci.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Tomáš Pleva a Lucia Kolárová.