^ Back to Top

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (23. - 29. 9. 2013)

 

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok   Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Utorok féria dvadsiateho piatého týždňa
Streda féria dvadsiateho piatého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho piatého týždňa
Piatok Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Sobota Sv. Václava, mučeníka - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

 

Pondelok    18.00 hod.   + Milana
Utorok 18.00 hod.   + Ondreja
Streda 18.00 hod.   + Ladislava, Alojziu, syna a dcéry
Štvrtok 18.00 hod.   + Štefana, rodičov a sestry
Piatok 11.00 hod.   + Milana a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Milana
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Petra

 

 

Mimoriadne oznamy

 

 

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pozývame na sv. omšu mladých a rodiny o 18.00 hod. 

Spoločenstvo modlitby matiek pozýva matky našej farnosti na spoločné tri dni, ktoré sa budú konať v dňoch 27. - 29. 9. 2013:

  • v piatok Korunka Božiemu milosrdenstvu začiatok o 14.30 hod
  • v sobotu Pobožnosť krížovej cesty, začiatok o 15.00 hod. pri kríži pod Kalváriou
  • v nedeľu Modlitby chvál a vzďakyvzdania, začiatok o 13.00 hod.