^ Back to Top

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C" (16.-22. 9. 2013)

Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Utorok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Streda féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho štvrtého týždňa
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov
Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok    18.00 hod.   + Vieru
Utorok 18.00 hod.   + Milana a rodičov
Streda 18.00 hod.   +Petra
Štvrtok 18.00 hod.   + Mateja a Emíliu
Piatok 11.00 hod.   poďakovanie za 50 rokov života
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (440 - 480)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Michala, Žofiu a Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 440 - 480

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Organizujeme autobus do Košíc na Pochod pre život, zapisovať sa môžete do stredy vo fare.

Mária, svojím príhovorom u Syna mi vypros, aby ma žiadna bolesť, či sklamanie nikdy nepremohli.