^ Back to Top

Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C" (9. - 15. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho tretieho týždňa
Utorok féria dvadsiateho tretieho týždňa
Streda féria dvadsiateho tretieho týždňa
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa cirkvi
Sobota Povýšenie sv. Kríža - sviatok
Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok    11.00 hod.   + Jozefa
   18.00 hod.   na úmysel
Utorok 15.30 hod.   + Jána
Streda 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.   + Mateja a Emíliu
Piatok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (400 - 439)
Sobota 16.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   + Jozefa a Annu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Kristínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 400 - 439

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Marek Husár a Blanka Rolinčinová.

Organizujeme autobus do Košíc na Pochod pre život, zapisovať sa môžete od pondelka vo fare.

Dnes o 17.00 hod je organový koncert.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Všetkým ďakujeme za modlitby, za pekné svedectvo včerajšieho dňa so sv. Otcom Františkom.

Pane, chcem Ti dať prvé miesto v mojom srdci i v živote.