^ Back to Top

Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C" (2. - 8. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho druhého týždňa
Utorok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda féria dvadsiateho druhého týždňa
Štvrtok féria dvadsiateho druhého týždňa
Piatok féria dvadsiateho druhého týždňa
Sobota Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok    8.00 hod.   školská
   18.00 hod.   + Mikuláša, Štefániu a deti
Utorok 11.00 hod.   + Mariána a Štefániu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Pavla, Luciu a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Františku, Martina a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Karola
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (360 - 399)
Sobota 11.00 hod.   pre pútnikov
  15.00 hod.   krížová cesta - kalvária
  16.00 hod.   sviatosť zmierenia
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
  22.00 hod.   mládežnická sv. omša, večerné chvály, celonočná adorácia
Nedeľa 7.30 hod.   + Ignáca a Štefániu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Máriu, Pavla a Magdalénu
  17.00 hod.   organový koncert

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 360-399

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok pozývame školákov na sv. omšu o 8.00 hod., študentov v piatok o 18.00 hod.

Sviatosť zmierenia - dospelí každý deň, deti v stredu od 16.30 hod., mladí vo štvrtok a v piatok od 17.00 hod. a ku chorým, vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.