^ Back to Top

Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C" (26. 8. - 1. 9. 2013)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho prvého týždňa
Utorok Sv. Moniky - spomienka
Streda Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Mučenícka smrť Jána Krstiteľa - spomienka
Piatok féria dvadsiateho prvého týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Vendelína a rodičov
Utorok 18.00 hod.   + Antona, Albínu a deti
Streda 18.00 hod.   + Štefana, Jozefu a Irenu
Štvrtok 18.00 hod.   + Františka a Hermínu
Piatok 11.00 hod.   + Gašpara, Vendelína a Jána
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Pavla, Máriu a rodičov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 320-359

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Pane, pomôž mi kráčať za Tebou úzkou cestou sebazáporov.