^ Back to Top

Dvadsiata nedeľa v roku "C" (19. - 25. 8. 2013)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria dvadsiateho týždňa
Utorok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Štvrtok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Piatok féria dvadsiateho týždňa
Sobota Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "C"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.   Štefana, Jozefu a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Tomáša
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Bohuslava a Jozefa
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 7.30 hod.   + Filipa
  11.00 hod.   za veriacich
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Ľubomíra
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (280-319)
Sobota 15.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   + Ondreja
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Štefana, Magdalénu, Jána, Dominika a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 280-319

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Zajtra o 11.00 hod. bude slúžiť sv. omšu v Bazilike kardinál Vinko Puljic zo Sarajeva, ste pozvaní.

V dňoch 23. - 24. 8. 2013 sa uskutoční II. stretnutie mladých s bl. Jánom Pavlom II. na Babej hore. Na vrchole Babej hory v sobotu celebruje biskup František Rábek (program).

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Martin Kľucho a Veronika Gajdošová.

Pane, túžim, aby Ti patrilo celé moje srdce a nič iné tam nemalo miesto.