^ Back to Top

Devätnásta nedeľa v roku "C" (12. - 18. 8. 2013)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria devätnásteho týždňa
Utorok féria devätnásteho týždňa
Streda Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Štvrtok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Piatok féria devätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v roku "C"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.   Štefana a Zuzanu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Ľubomíra a Viktora
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Mikuláša, Zuzanu, Jozefa a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 7.30 hod.   + Karola
  11.00 hod.   za veriacich
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa, Bernarda a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Petra, Pavla a Michala
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Štefana

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 240-279

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť na brigádach pri Bazilike. Zajtra o 8.00 hod. prosím chlapov na brigádu, budeme upratovať okolie, záleží od počasia. 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok.

Pane, pomôž mi, nikdy neprestať bdieť.