^ Back to Top

Sedemnásta nedeľa v roku "C" (29. 7. - 4. 8. 2013)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Marty - spomienka
Utorok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Streda Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Štvrtok Sv. Alfonza Márie de' Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok féria sedemnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v roku "C"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   za dary Ducha Svätého
Utorok 18.00 hod.   + Ondreja a rodičov
Streda 18.00 hod.   + kanoníka Šadláka
Štvrtok 18.00 hod.   + Ladislava
Piatok 11.00 hod.   + Karola, Františku a rodičov
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (160-199)
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   + Vojtecha
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Vincenta a Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 160-199

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Tento týždeň je prvý piatok mesiaci. 

Sviatosť zmierenia:

  • deti v stredu od 16.30 hod. do sv omše
  • mladí v piatok od 17.00 hod.
  • ku chorým - vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu je fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom.

V nedeľu po druhej sv. omši je vyložená sviatosť oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Pane, ďakujem Ti, že máš so mnou nekonečnú trpezlivosť.