^ Back to Top

Šestnásta nedeľa v roku "C" (22. - 28. júla 2013)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Márie Magdalény - spomienka
Utorok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Streda féria šesnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Piatok Sv.Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Sobota Sv. Gorazda spoločníkov - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "C"

 

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Alojziu, Michala, Teklu a Annu
Utorok 18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Ondreja
Streda 18.00 hod.   + Ignáca a Štefániu
Štvrtok 18.00 hod.   + Ľudovíta, Jána a Máriu
Piatok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (120-159)
Sobota 11.00 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Alojziu a Vladislava
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   Poďakovanie za 70. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 120-159

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Stanový tábor sa uskutoční v dňoch 22. - 28. 7. 2013. Odchod od fary je podľa pokynov.

Prosím chlapov o pomoc pri kostole, pri zemných prácach.

V sobotu je výročie obce, začíname sv. omšou za Božie dobrodenia.

V nedeľu o 11.00 hod. je púť ku sv. Anne na hôrkach. V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša v Bazilike.

Pane, pomôž mi nikdy na Teba nezabúdať.