^ Back to Top

Pätnásta nedeľa v roku "C" (15.-21. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Streda Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Štvrtok féria pätnásteho týždňa
Piatok féria pätnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Štefana, Alojziu a Vincenta
Utorok 18.00 hod.   + z rodiny Ďurišovej
Streda 18.00 hod.   + Jozefa
Štvrtok 18.00 hod.   poďakovanie za 40. rokov života
Piatok 11.00 hod.   poďakovanie za 90. rokov života
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Jozefa a Annu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Petra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 80-119

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Stanový tábor sa uskutoční v dňoch 22. - 28. 7. 2013 ( vek od 8 - 13 rokov), cena je 40eur. Kto má záujem, hláste sa vo fare do 19. 7. 2013.

Pane, nauč ma prejaviť lásku všetkým ľuďom bez rozdielu.