^ Back to Top

Štrnásta nedeľa v roku "C" (8. - 14. 7. 2013)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria štrnásteho týždňa
Utorok féria štrnásteho týždňa
Streda féria štrnásteho týždňa
Štvrtok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Piatok féria štrnásteho týždňa
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Jakuba, Evu, Olinu a Antona
Utorok 18.00 hod.   + Žofiu a Katarínu
Streda 18.00 hod.   + Gašpara
Štvrtok 18.00 hod.   poďakovanie za 50. rokov života
Piatok 11.00 hod.   poďakovanie za 80. rokov života
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 13.00 hod.   sobášna
  15.30 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   + Jaroslava, Pavla a Jána
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Vladimíra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 40-79

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu si vyslúžia sv. manželstva o 13.00 hod. Tomáš Zvrškovec a Katarína Erteľová a o 15.30 hod. Martin Štrba a Jana Pakošová.

Ďakujeme za účasť na sv. zmierenia.

Stanový tábor sa uskutoční v dňoch 22. - 28. 7. 2013 ( vek od 8 - 13 rokov), cena je 40eur. Kto má záujem, hláste sa vo fare.

Pane, daj mi odvahu, aby som o Tebe svedčil životom.