^ Back to Top

Trinásta nedeľa v roku "C" (1. - 7. 7. 2013)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria trinásteho týždňa
Utorok Návšteva Panny Márie - sviatok
Streda Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Štvrtok féria trinásteho týždňa
Piatok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Sobota Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Jána, Teréziu a deti
Utorok 11.00 hod.   + Martina a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jozefa a Jozefínu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Jozefa 
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 7.00 hod.   + Karola
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 17.15 hod.   Sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   + Františka a Brigity
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Gašpara

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 1-39

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Budúci týždeň je prvý piatok.

Sviatosť zmierenia:

  • deti v stredu od 16.30 hod. do sv omše
  • mladí v piatok od 17.00 hod.
  • ku chorým - vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Pane, pomôž mi na Tvoje volanie odpovedať svojím životom.