^ Back to Top

Dvanásta nedeľa v roku "C" (24. - 30. 6. 2013)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "C"
Pondelok   Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Utorok féria dvanásteho týždňa
Streda féria dvanásteho týždňa
Štvrtok féria jedenásteho týždňa
Piatok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.   + Jozefa, Annu a Mariána
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Vincenta
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 10.00 hod.   pre škôlku
  18.00 hod.   + Filipa a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.   + Františku, Gregora, Jozefínu a Annu 
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 8.00 hod.   pre školu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 7.30 hod.   + Karola, Margitu, Jozefa a Katarínu
  11.00 hod.   za vericich
  15.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   + Emila a Vieru
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Emanuela a rodinu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu po sv. omšiach je zbierka halier sv. Petra. O 15.00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Vincent Biely a Andrea Trubáčová.

Pane, buď požehnaný a chválený na veky vekov.