^ Back to Top

Desiata nedeľa v roku "C" (10. - 16. 6. 2013)

Nedeľa Desiata nedeľa v roku "C"
Pondelok   féria desiateho týždňa
Utorok Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Streda féria desiateho týždňa
Štvrtok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok féria desiateho týždňa
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.   + Imricha a Antóniu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 18.00 hod.   + Annu, Alojza a Teréziu
Streda 18.00 hod.   + Šebastiána, Cecíliu a Gašpara
Štvrtok 18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Piatok 11.00 hod.   + Milana a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (400 - 439)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Pavlínu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Máriu a Karola

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 400-439 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť na sv. spovedi.

Pane, túžim pocítiť Tvoju blízkosť v nejakej ťažkosti.