^ Back to Top

Najsvätejšej Trojice v roku "C" (27. 5. - 2. 6. 2013)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "C"
Pondelok   féria ôsmeho týždňa
Utorok féria ôsmeho týždňa
Streda féria ôsmeho týždňa
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria ôsmeho týždňa
Sobota s. Justína, mučeníka - spomienka
Nedeľa Deviata nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.   + Michala a Pavlinu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Annu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Valéria a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Annu a Jozefa
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Michala a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   + Karola
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Viliama a Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 320 - 359 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Vo štvrtok na slávnosť Kristovho tela a krvi poprosím o postavenie oltárikov na dolnej časti obce.

V sobotu je fatimské stretnutie s otcom biskupom Tomášom.

Všetkým, ktorí ste sa zapojili do priebehu púte ku cti Najsvätejšej Trojice ďakujeme.