^ Back to Top

Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "C" (20. - 26. 5. 2013)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "C"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria siedmeho týždňa
Streda Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka
Štvrtok féria siedmeho týždňa
Piatok féria siedmeho týždňa
Sobota féria siedmeho týždňa
Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Mateja a Žofiu
Utorok 18.00 hod.   poďakovanie za dožitých 80. rokov, za zdravie
Streda 18.00 hod.   + Tibora
Štvrtok 18.00 hod.   Štefana, Jozefa a rodičov
Piatok 11.00 hod.   + Štefana
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (280-319)
Sobota 11.00 hod.   na úmysel
  16.00 hod.   sviatosť zmierenia
  18.00 hod.   slávnostná sv. omša celebruje otec biskup
  23.00 hod.   mládežnická sv. omša
Nedeľa 6.00 hod.   na úmysel 
  9.30 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   slávnostná
  16.00 hod.   na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši od č. d. 280 - 319 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Dnes končí Veľkonočné obdobie, pokračuje obdobie cez rok. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Budúcu sobotu a v nedeľu je púť k Najsvätejšej Trojici (program).

Duchu Svätý, napĺňaj ma Tovojimi darmi po celý život.