Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C" (13. - 19. 5. 2013)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po siedmej veľkonočnej nedeli
Utorok Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Streda po siedmej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Piatok po siedmej veľkonočnej nedeli
Sobota po siedmej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Ondreja a Máriu
Utorok 18.00 hod.   + Štefana a Annu
Streda 18.00 hod.   + Ignáca a Margitu
Štvrtok 18.00 hod.   Štefana a rodičov
Piatok 11.00 hod.   + Alojza a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie, pomoc Božiu a dary Ducha svätého 
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Annu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. spovedi - rodičia a deti 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Od pondelka do piatku bude stretko prvoprijímajúcich o 15.30 hod. v kostole. Sv. spoveď pre rodičov a deti bude v sobotu o 9.00 hod. Slávnosť prvého prijímania bude v nedeľu o 11.00 hod.

Na budúci týždeň su letné kántrove dni, pre nás je záväzný piatok.

Dnes je zbierka na kotolícke masmédia.

Naším mamám prajeme veľa milostí.

 

Free Joomla templates by Ltheme