^ Back to Top

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C" (6. - 12. máj 2013)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po šiestej veľkonočnej nedeli
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli
Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - slávnosť
Piatok po šiestej veľkonočnej nedeli
Sobota po šiestej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Karola, jána a Máriu
Utorok 18.00 hod.   + Jozefínu a Apolóniu
Streda 18.00 hod.   + Ladislava, Alojziu a deti
Štvrtok 11.00 hod.   + Mikuláša a Annu
  18.00 hod.   na úmysel 
Piatok 11.00 hod.   + Uršuľu, Juraja a Michala
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (240 - 279)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
  15.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom
Nedeľa 7.30 hod.   + Michala
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Máriu, Filipa, Kristínu a Augustína

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch od č. d. 240 - 289 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. Prosím deti o ôčasť bude sa vyhodnocovať súťaž.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, pri priaznivom počasí bude sv omša na Kalvárii. V tento deň budeme prosiť o požehnanie úrody.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu je u nás detska púť. (predbežný program)