^ Back to Top

Piata veľkonočná nedeľa v roku "C" (29. 4. - 5. 5. 2013)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi
Utorok po piatej veľkonočnej nedeli
Streda Sv. Jozefa, robotníka - spomienka
Štvrtok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Sobota po piatej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Štefana, Cecíliu a dcéru
Utorok 18.00 hod.   + Viktora, Gregora a Františku
Streda 18.00 hod.   + Jána a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.   + Michala a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   za zdravie pre Martinu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (120 - 159)
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom
Nedeľa 7.30 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc

 

Mimoriadne oznamy

 

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch od č. d. 200 - 239 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare. Prosím deti o ôčasť bude sa vyhodnocovať súťaž.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Sv. spoveď k prvému piatku:

  • dospelí každý deň pred sv. omšou,
  • deti v stredu od 16.30 hod.,
  • mladí vo štvrtok a v piatok od 17.00 hod.,
  • ku chorým vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.

 

Pane, pomôž, aby som miloval všetkých ľudí vytrvalo.