^ Back to Top

Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C" (15. - 21. 4. 2013)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C"
Pondelok   po tretej veľkonočnej nedeli
Utorok po tretej veľkonočnej nedeli
Streda po tretej veľkonočnej nedeli
Štvrtok po tretej veľkonočnej nedeli
Piatok po tretej veľkonočnej nedeli
Sobota po tretej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.   + Štefana, Cecíliu a dcéru
Utorok 18.00 hod.   + Filipa a Jozefínu
Streda 18.00 hod.   + Štefana, Alojziu a Vincenta
Štvrtok 18.00 hod.   + Ignáca a Vincenciu
Piatok 11.00 hod.   za zdravie pre Martinu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (120 - 159)
Sobota 7.30 hod.   poďakovanie za 50. rokov spoločného života
Nedeľa 7.30 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch od č. d. 120 - 159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

Pane, Ty vieš, že Ťa mám rád.